Vil ha klart svar fra Forsvaret

Ordføreren på Voss, Bjørn Christensen, forstår hytteeiernes redsel og har sendt et brev til forsvarsministeren der han ber om en utredning av planene.