Klagar på SEFO etter politiaksjon

SEFO meiner politiet ikkje gjorde noko gale då dei sette i gang ein storstila væpna aksjonen i Sogndal rett før jul.