- Vil alltid være farlig for kvinner

Aktor Walter Wangberg mener tiltalte i Olsvik-saken er så farlig at kvinner må beskyttes mot ham. Han kaller drapet bestialsk, og ber om 21 års forvaring.