Vegvesenet vil vurdere dødsbruene

Statens Vegvesen vil likevel sjå på løysingar for å hindre nye sjølvmord frå blant anna Askøybrua.