- Skulle ikke spre seg slik

Hadde Birkelundsbakken 61 oppfylt brannforskriftene, skulle ikke brannen kunne spre seg slik den gjorde, fastslår brannteknisk ekspert.