Grønt lys for Nyborg-utbygging

«Krattskogen» på Nyborg skal brukes til næringsbygg, vedtok et bredt utvalg i bystyret i kveld.