Mer matte og gym, vil fjerne eksamen

Norsk skole får tilført store ressurser sammenliknet med andre land, ifølge OECD. Likevel skårer vi svært dårlig på de fleste internasjonale tester når det gjelder elevenes kunnskaper.