Bergen vil ha Hardangerbrua på avbetaling

Byrådet i Bergen vil bidra med 33,4 millionar kroner til Hardangerbrua, men helst i små rater over mange år.