Framleis uklart om gransking

Skipsreiar Atle Jebsen held fast ved kravet om at «Rocknes»-ulukka må granskast i si fulle breidde av ein uavhengig kommisjon.