• PÅ BÅRE: Dødsfallet til 19-åringen vert førebels etterforska som ei drapssak.<p/>FOOT: KNUT STRAND

Viste medelev den siste ære

Mange av elevane på Sogndal Folkehøgskule var møtte fram då den døde 19 år gamle medeleven blei ført bort frå skulen.