Millionskadar i Kjøsnesfjorden

Fleire av sikringstiltaka langs Kjøsnesfjorden er påført skader av dei enorme rasa som velta nedover fjellsidene søndag.