Over 30.000 ringte Kirkens SOS

Ved starten i 1979 fikk Kirkens SOS i Bjørgvin bispedømme fire-fem telefoner i døgnet. I år svarer de frivillige telefonsvarerne på et hundretall telefoner hver eneste dag.