22 prosent giversvikt i Redningsselskapet

Frem til 1. desember har folk gitt 22 prosent mindre til Redningsselskapet enn i fjor.