Gir 150 pc-er til skoleelever

Gratis pc-er til barnefamilier som er avhengige av sosialhjelp er julegaven fra Bergen kommune.