Vil ha flere jenter!

Styrelederen i Bergen og Omegn Boligbyggerlag, Svein Lang, ønsker flere kvinner velkommen i boligutbyggingsbransjen.