Mistenker fremdeles Color Line

Selv konkurransetilsynet henla saken mot Color Line, fortsetter EFTAs overvåkingsorgan ESA sin gransking.