Her blir det nytt fengsel

Fra første oktober blir det åpen soning i Gravdal i Laksevåg. Det er nytt for naboene.