Blir tema hjå statsråden

Sjuketransporten med Mari-Anne Aanes frå Årdal via Lærdal sjukehus til Voss sjukehus blir eit av døma som Folkerørsla for lokalsjukehusa tek opp på eit møte med statsråd Sylvia Brustad 2. desember.