Vant kampen for erstatning

Pårørende til offer for grov kriminalitet har rett på å få dekket utgifter til å følge rettsoppgjøret mot den tiltalte. Det har Marit og Eskild Berthelsen sørget for. Ekteparet har kjempet en tøff kamp mot et steilt system etter at sønnen Bjarte ble drept.