På oljejakt i tre dimensjoner

Læreren utfordret oljeselskapene til å bidra i naturfagundervisningen. Hydro tok ham på ordet. I går fikk femteklassingene hans oppleve 3D-drama og illeluktende olje. Snart skal hele skolen få besøk.