Full alarm ved DNS

Røykdykkere fra Bergen brannvesen måtte rykke ut, etter kraftig røykutvikling ved Den Nationale Scene ved 12.10-tiden.