Tror på byggeløyve etter 19 år

En 19 år gammel søknad om byggetillatelse i Steinsvik nærmer seg en løsning. Ole A. Lindanger planla huset. Han regner med at sønnen kan bygge det.