Utvida forskottering av fylkesveg i Fusa

Samferdselsutvalet i Hordaland tilrår at Fusa kommune får utvide forskottering av utbetring/opprusting av fylkesveg 122 mellom Fusa og Strandvik med tre millionar kroner.