Inntektssvikt skapar vanskar for fylket

Sterk vekst i elevtalet kombinert med svikt i skatteinntektene skapar store problem for Hordaland fylkeskommune i 2005.