Jubel ved Lærdal-sjukehuset

Før styremøte i Helse Førde frykta sjukehusforkjemparane i Lærdal rasering. Etterpå kunne dei smile. Dei får no ein ortopedisk klinikk for heile landet.