• (1/2)
    BOSS SATT I SYSTEM. En tur på Nonnestien ved Florida kan gi nye perspektiver på bosset. <p/>FOTO: ARNE NILSEN

Boss? Er det noen kunst, da?

Kunststudentene i Bergen er ute og kommuniserer med omgivelsene. Det blir det bosskunst av. Men like etterpå kommer virkeligheten. Og den er hesligere.