Kan bli vanskeligere for adoptivbarn

Forslaget til nye opptaksregler kan ramme adoptivbarn. Foreldre til disse barna kan først søke om plass når barna kommer til Norge som ett-, to- eller treåringer. Andre foreldre kan sende søknad så snart barnet er født.