Byråd foreslår p-hus for IKEA

IKEA får ikke gjennomslag i byrådet for ønsket om mer plass og flere parkeringsplasser.