Byrådet får kritikk for budsjettstyring

Fjorårets bybudsjett på åtte milliarder kroner var urealistisk og ingen kjente ansvar for å holde det. Slik kan revisjonssjefens dom over budsjettet leses.