Endelig folksomt i Eikedalen

I skibakkene på Voss og Eikedalen er det for øyeblikket mellom 1000 og 1500 mennesker i bakkene.