Skremmende få søker realfag

Universitetet i Bergen opplever søkerstorm, men færre vil studere realfag. Viserektor Leiv Sydnes synes utviklingen er skremmende.