Hektisk på fergene etter E39-raset

Fergesambandene i Nordhordland har hatt unormalt mye trafikk i dag som følge av at E39 er sperret av ras.