Stal straum i livsfarleg stunt

Gjennom eit livsfarleg stunt tappa han nettet for straum verd ca. 27.000 kroner. Straffa er vilkårsdom, ei bot på 3.000 kroner - og erstatning på drygt 38.000 kroner.