Byråd-feil om buss-tall

Byråd Lisbeth Iversen (KrF) skryter av gode resultater for kollektivtrafikken i Bergen. Sannheten er at passasjertallene har gått opp og ned de siste seks årene.