Ber om undersøkelse av sønnene

Bistandsadvokat for drapsofferets foreldre, advokat Helge Hansen, vil at sakkyndige skal vurdere hvilke skader de to sønnene er påført som følge av drapet.