Rektorene ikke bekymret for karakterene

Både rektor på Universitetet i Bergen og Høgskolen i Sogn og Fjordane føler seg trygge på at deres studenter får rettferdige karakterer.