Lærer medfanger lov og rett

Fengselet manglet penger til å drive undervisning i sommer. Da ble drapsdømte Stian Lorentzen løsningen.