Prøver å så tvil rundt DNA-funn

Forsvararane prøvde onsdag å så tvil rundt DNA-funna som er gjort på avdøde Anne Slåtten, og stilte spørsmålet om dei biologiske spora kan stamme frå urin.