- Flaks har hindra spreiing av parasitten

Berre rein flaks har hindra gyro frå å spreie seg til andre elvar i Indre Sogn.