Mindre respekt for regler, særlig i trafikken

Bergensere som kjører ulovlig i krysset Strømgaten/Kong Oscars gate er ikke bare trafikksyndere, men del av en større trend: Synkende respekt for lover og regler.