• NYTT TILBAKESLAG: I november 2003 var det store demonstrasjonar for å få Hydro til å la vere å byggje ned Årdal Verk. No viser det seg at bygda går glipp av rundt 250 nye arbeidsplassar, fordi ScanWafer likevel ikkje vil byggja fabrikk for produksjon av solcellepanel i Årdal. <p/> ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH

Årdal går glipp av 250 arbeidsplassar

Selskapet ScanWafer legg likevel ikkje ein stor fabrikk for produksjon av solcellepanel til Årdal. Kommunen går dermed glipp av 250 arbeidsplassar.