• FRILUFTSARBEIDERE: Friluftslærer Kenneth Bruvik viser Taiman Agid Fatah (18) og Husham Awad (16) hvordan gulvet i lavvoen skal legges. Etterpå klarer de seg selv. - Det er kjekt å være her. Fiske litt, grille litt, lage litt mat og jobbe, smiler Husham.<p/>FOTO: HELGE SUNDE

Med naturen på læreplanen

Mellom brakebusker og bartrær høres det språk fra mange land. Elevene fra Nygård har uteskole, til glede for småfugl og andre beboere i Krohnegården.