Bergen skal få flere faste sykehjemsleger

Legedekningen på sykehjemmene i Bergen skal bli bedre. Mandag ble det ansatt en eldreomsorgsoverlege, som blant annet skal ha ansvar for å rekruttere flere leger.