Sikrer nattoget penger

Får samferdselsminister Torild Skogsholm sin vilje, blir det avsatt midler i statsbudsjettet til å sikre nattoget på Bergensbanen. Bergenserne har også flere gaver i vente.