Stygg meiningsmåling for hundreåring

Voss Arbeidarparti førebur feiringa av 100 årsjubileet sitt, og kunne godt ha tenkt seg ei gildare gåve enn BT si ferske meiningsmåling.