Vil leggje ned unik økolinje

Einaste studiet i økologisk landbruk kan forsvinne. Landslinja i Aurland er fjerna i framlegget til ny struktur for vidaregåande opplæring.