Slukket brannen selv

Beboerne klarte selv å slukke gnistene i inntaksledningen til huset i Mølleveien på Storetveit.