Ankar ikkje valdtektdom

Riksadvokaten har vedtatt at den frifinnande dommen mot ein lokalpolitikar i Sunnfjord ikkje skal ankast til lagmannsretten.