Urolege Finsevener

NSB si avgjerd om å selja rubbel og bit av eigedomane sine på Finse har opprørt sanne Finsevener.