Attføringsskole i krise

Norges største attføringsskole på Krokeide er en suksess - med gode resultater og mange flotte bygg, men altfor lite penger til drift. Og få forhåpninger om hjelp fra Kristin Clemet.